OP VVV

Naše mateřská škola je zapojena do projektu s názvem:
 
ŠABLONY PRO MŠ VEJVANOVSKÉHO
 
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001859
 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 
Cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.