Provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin 2022

 

Po dohodě s vedením mateřských škol na Praze 11 vycházíme vstříc rodičům a rozšiřujeme provoz mateřských škol v prázdninovém období. Provoz v mateřských školách bude zajištěn téměř po celou dobu letních prázdnin 2022.

Byl sestaven časový harmonogram letního provozu tak, aby měli rodiče možnost, v případě potřeby, umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu (viz tabulka). Provoz nebude zajištěn v posledním, tzv. přípravném, týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

Úplné a podrobné informace o přijímání dětí a provozu mateřských škol v letních měsících jsou od 1. 2. 2022 zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol, nicméně si připomeňme některé důležité body:

V měsíci květnu 2022 budou zveřejněny  termíny a postupy zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den,

přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 11 naleznete zde,

k prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců,

každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost,

výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit,

platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku,

doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID,

pro dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování,

průběh prázdninového provozu 2022 po jeho ukončení vyhodnotíme a navrhneme optimalizaci pro maximální možnou spokojenost rodin, žijících na území MČ Praha 11.

Prázdninový provoz MŠ 2022

Prazd.provoz MŠ VEJVANOVSKÉHO 2022