Pokyny pro rodiče dětí z MŠ VEJVANOVSKÉHO

 

PŘIHLÁŠKY DO JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL:

Mateřské školy budou otevřeny podle harmonogramu letního provozu, aby rodiče měli možnost, v případě potřeby, umístit dítě do jiné mateřské školy. 

Děti během prázdnin potřebují oddych a odpočinek po celém školním roce a proto není vhodné zúčastnit se celého prázdninového provozu. Rodičům proto doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování dětí na letní provoz.

Prázdninový provoz 2020 – 2021

Termín: 16.8. – 27.8.2021

Školné: 425,-Kč (neplatí děti s povinnou předškolní docházkou a děti s OŠD)
Stravné: 39,-Kč  x počet přihlášených dní
42,-Kč-děti s OŠD x počet přihlášených dní

Termíny odevzdání přihlášek:

19.5.2021 – 8,00 – 16,30 h
20.5.2021 – 15,00 – 16,30 h

S sebou přineste:

  • vyplněnou přihlášku na prázdninový provoz
  • hotovost k zaplacení školného a stravného ( prosíme přineste přesné částky)
  • kopii evidenčního listu z kmenové školky
Podrobné pokyny k organizaci provozu – zařazení do třídy, pravidla hygieny a bezpečnosti budou uveřejněny na webu MŠ do 15. června.
Upozornění: Před zahájením prázdninového provozu mohou nastat změny z důvodu epidemiologické situace s onemocněním Covid 19.
Přihláška na letní provoz MŠ