Zájmové kroužky (začínají od října 2019)

PondělíFlétna -  (pí uč. Bc. K. Maršíková) - třída ZVONKY a SLUNEČNICE

 

Úterý: Hrátky se slovíčky - prevence logopedických poruch výslovnosti: motorika mluvidel,

           rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení - třída ZVONKY a SLUNEČNICE 

           (pí uč. a logoped. asistentka I. Lehovcová)

           Výtvarný kroužek - třída ZVONKY (pí uč. J. Matějková)

 

Středa: Plavecký kurz - třída ZVONKY a SLUNEČNICE (VS Jedenáctka Jižní Město) 

             Pěvecký kroužek - třída SLUNEČNICE a ZVONKY (pí uč. J. Matějková, pí řed. Bc. D. Balcarová)

             Výtvarný kroužek - třída SLUNEČNICE (pí uč. D. Sobotová)

 

Čtvrtek: Tanečky a mažoretky třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. H. Kocánková)

               Rytmika pro nejmenší - třída KOPRETINY a PAMPELIŠKY (pí uč. J. Tlamichová)