Zájmové kroužky

 
Pondělí:Tanečky a mažoretky třída ZVONKY, SLUNEČNICE (pí uč. H. Kocánková)

               Rytmika pro nejmenší - třída KOPRETINY, PAMPELIŠKY (pí uč. J. Tlamichová)

 

Úterý: Hrátky se slovíčky - prevence logopedických poruch výslovnosti: motorika mluvidel,

           rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení - třída ZVONKY A SLUNEČNICE 

           (pí uč. a logoped. asistentka I. Lehovcová)

              Výtvarný kroužek - třída ZVONKY, PAMPELIŠKY (pí uč. J. Matějková)

 

Středa: Plavecký kurz - třída ZVONKY, SLUNEČNICE, Pampelišky (VS Jedenáctka Jižní Město) - 

             Pěvecký kroužek - třída SLUNEČNICE, ZVONKY (pí uč. J. Matějková, pí řed. Bc. D. Balcarová)

 

Čtvrtek: Flétna - třída ZVONKY, SLUNEČNICE (pí uč. Bc. K. Maršíková)

              Výtvarný kroužek - SLUNEČNICE (pí uč. D. Sobotová)