Sběrové akce

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

2 x za rok máme sběrovou soutěž mezi třídami.

Podzimní soutěž ve sběru papíru vyhrála třída SLUNEČNICE. Celkem bylo odevzdáno za všechny třídy 4 115,2 kg papíru.

Jarní soutěž ve sběru papíru opět vyhrála třída SLUNEČNICE. Celkem bylo odevzdáno 2 179,2 kg papíru.

Získané finance použijeme pro děti na zakoupení dalšího hracího prvku na zahradu a množství bude i zaevidováno do celopražské soutěže škol.

Ve školním roce 2017/18 jsme obsadili krásné 4. místo.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ

Upozornění pro rodiče: sběr víček od PET lahví byl od listopadu 2017 dočasně pozastaven.

 

Sběr víček probíhá na naší školce od 1. pololetí roku 2013.

V roce 2013 jsme sbírali víčka pro holčičku Aničku. 

Od roku 2014/2015 sbíráme víčka pro chlapce Jakuba Navaru.

Od září 2014 do prosince 2014 zapojili do jednorázového sběru pro chlapečka Matěje Gabzdila.

V roce 2015 jsme se vrátili ke sběru víček pro Jakuba Navaru. 

Moc všem děkujeme.:-) motto: "I tím nejmenším můžeme pomoci".

------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT "ZELENÁ ŠKOLA" 

 

Naše školka je zapojena do unikátního projektu a je držitelem certifikátu "Zelená škola". Iniciátorem projektu je společnost Rema Systém a.s..

Máte možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů z domácností a baterií vhozením do sběrného boxu u třídy Zvonky.