Sběrové akce

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

2 x za rok máme sběrovou soutěž mezi třídami (v listopadu a v dubnu).

Podzimní soutěž ve sběru papíru vyhrála třída SLUNEČNICE. Celkem bylo odevzdáno za všechny třídy 4 115,2 kg papíru.

Jarní soutěž ve sběru papíru opět vyhrála třída SLUNEČNICE. Celkem bylo odevzdáno 2 179,2 kg papíru.

Získané finance použijeme pro děti na zakoupení dalšího hracího prvku na zahradu a množství bude i zaevidováno do celopražské soutěže škol.

Ve školním roce 2017/18 jsme obsadili krásné 4. místo.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ

Upozornění pro rodiče: sběr víček od PET lahví byl od listopadu 2017 dočasně pozastaven.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT "ZELENÁ ŠKOLA" 

 

Naše školka je zapojena do unikátního projektu a je držitelem certifikátu "Zelená škola". Iniciátorem projektu je společnost Rema Systém a.s..

Máte možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů z domácností a baterií vhozením do sběrného boxu u třídy Zvonky.