Stáže

V rámci projektu MŠ Vejvanovského v Evropě, který je spolufinancován EU vycestovaly na zahraniční stáž do Anglie paní ředitelka Bc. Dita Balcarová a paní učitelka Ivana Lehovcová. Zde si můžete prohlédnout jejich prezentaci ze stáže.

Prezentace ze stáže 

A na stáž do Nizozemského království pak vyrazily paní učitelka Bc. Kristýna Maršíková a Jana Tlamichová.

Prezentace – Nizozemské království

Stáže do Belgie – Gentu se zúčastnila paní ředitelka Bc.Dita Balcarová a paní učitelka Denisa Sobotová

Prezentace ze stáže – Belgie

Stáže do Dánska se zúčastnily paní učitelky Jiřina Matějková a Lenka Pospíšilová
Prezentace ze stáže – Dánsko