Zápis žáků do mateřských škol – Praha 11

 

V letošním roce MČ Praha 11 spouští  elektronický systém zápisů. Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do mateřských škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

Generování přihlášek je možné od 26. dubna 2021 na adrese:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

 

Pro příjem řádně vyplněných žádostí je stanoven termín 10. a 11. května 2021

osobně v MŠ VEJVANOVSKÉHO v ředitelně od 8,30 do 15,00 hodin (lze využít rezervačního systému)

nebo po domluvě s ředitelkou školy.

Při podání přihlášky v MŠ předloží zákonný zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

Přihlášku je možné také doručit do naší MŠ následujícími způsoby:

do datové schránky školy:  4bcw9fs

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

poštou na adresu: MŠ Vejvanovského 1610, Praha 4,  149 00

schránka umístěná vedle informační tabule u vstupní branky

 

 

Je nám líto, ale z epidemiologických důvodů není možnost uskutečnit den otevřených dveří.