Žádáme rodiče, aby do konce února zaplatili dětem zájmové kroužky na 2. pololetí na účet stravného. Uveďte variabilní symbol dítěte a název kroužku.

-------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

vyplněný formulář  "Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ za rok 2018"

odevzdejte k potvrzení ve své třídě. ( nejpozději do 28. února 2019 )

Formulář a potřebné informace zde

----------------------------------------------------------------------

Plán akcí

Klaun Pepíno a pejsci

18.02.2019 09:30

Návštěva knihovny

19.02.2019 10:15
Děti ze třídy Zvonky navštíví městskou knihovnu na Opatově.

Masopustní rej

06.03.2019 16:00
  Milí rodiče, zveme Vás na Masopustní rej s občerstvením na zahradě. Program:  průvod...

Tři pohádky o Honzovi

12.03.2019 09:30

Variete Adonis

16.04.2019 09:30
1 | 2 | 3 >>