Rodiče, do konce září pošlete na účet stravného s uvedením variabilního symbolu dítěte a názvu kroužku/kroužků částku za zvolené zájmové kroužky pro vaše děti ( seznamy jsou vyvěšené v šatně dětí).

Třídy Kopretiny a Pampelišky kroužek Rytmiky 900,-Kč

Třídy Zvonky a Slunečnice kroužek flétny 900,-Kč, výtvarky 900,-Kč, tanečky 900,- Kč a logopedie 500,- Kč

Pěvecký kroužek je bezplatný.

Plavecký výcvik zaplaťte ve své třídě 1190,- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Klinika komlexní rehabilitace Monada nabízí jako každý rok odborné kineziologické vyšetření pohybového aparátu se zaměřením na vadné držení těla předškolních dětí.

Výsledky tohoto vyšetření dostanete písemně s návrhem doporučením k rehabilitaci. Vyšetření bude provedeno bezplatně s Vašim souhlasem. Probíhat bude asi 19. 11.  v 8:30 ve třídách Zvonky a Slunečnice. V případě zájmu si vyzvedněte ve třídě dotazník a po vyplnění obratem vraťte.

Plán akcí

Mendelánkování

05.10.2018 08:30
Děti z předškolních tříd Zvonky a Slunečnice navštíví Základní školu Mendelova,  kde si pro ně...

Mini cross cup

11.10.2018 08:30
 Vybrané děti z předškolních tříd se zúčastní běžecké soutěže mateřských škol Jižního Města za...

poh. O námořníku Čepičkovi

23.10.2018 09:30
1 | 2 >>