Organizace dne

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Dodrženy musí být intervaly mezi jídly, pitný režim a potřeba odpočinku.

6:30 – 8:15 Scházení dětí, spontánní aktivity, individuální a skupinové aktivity
8:15 – 9:00 Ranní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina
9:00 – 10:00 Dopolední integrovaná činnost ve skupinkách podle vzdělávacího programu
10:00 -12:00 Pobyt venku (důvodem pro zrušení jsou mráz pod -10°C, prudký déšť, vichřice, inverze)
12:00 -12:30 Hygiena, oběd
12:30 -13:00 Příprava na odpočinek, poslech pohádky
13:00 -14:30 Odpočinek
14:30 -15:00 Tělovýchovná chvilka, hygiena, odpolední svačina
15:00 -17:00 Hry podle volby dětí /podle ročního období ve třídě nebo na zahradě