Naše mateřská škola je zapojena do projektu s názvem:

MŠ VEJVANOVSKÉHO V  EVROPĚ II.

52_MŠ Vejvanovského Výzva 54-Publicita plakát A3

ŠABLONY PRO MŠ VEJVANOVSKÉHO

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001859

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

 

Stáže

V rámci projektu MŠ Vejvanovského v Evropě, který je spolufinancován EU vycestovaly na zahraniční stáž do Anglie paní ředitelka Bc. Dita Balcarová a paní učitelka Ivana Lehovcová. Zde si můžete prohlédnout jejich prezentaci ze stáže.

Prezentace ze stáže 

A na stáž do Nizozemského království pak vyrazily paní učitelka Bc. Kristýna Maršíková a Jana Tlamichová.

Prezentace – Nizozemské království

Stáže do Belgie – Gentu se zúčastnila paní ředitelka Bc.Dita Balcarová a paní učitelka Denisa Sobotová

Prezentace ze stáže – Belgie

Stáže do Dánska se zúčastnily paní učitelky Jiřina Matějková a Lenka Pospíšilová
Prezentace ze stáže – Dánsko
Stáže do Francie se zúčastnily paní učitelky Hana Kocánková a Ivana Lehovcová
Stáže Evropa – Francie