O nás

 • Lokalita: Školka je umístěna ve střední části Jižního Města, na klidném místě, s velkou zahradou a lesíkem s hracími prvky, snadno dostupná MHD.
 • Zřizovatel školy: Městská část Praha 11
 • Provoz: 6:30 – 17:00 hod.
 • Třídy: 4

 

 • Ředitelka – Bc. Dita Balcarová
 • Zástupkyně ředitelky – Ivana Lehovcová

 

 • třída Kopretiny – Jana Tlamichová, Bc. Kristýna Maršíková,
 • třída Pampelišky Jiřina Matějková, Lenka Pospíšilová
 • třída ZvonkyIvana Lehovcová,
 • třída Slunečnice Denisa Sobotová, Bc. Dita Balcarová,
 • asistent pedagoga, Nina Zorkina
 • asistent pedagoga –  Dagmar Šípková

 

 • Vedoucí ŠJ: Helena Šimková
 • Kuchařky: Markéta Šťáralová, Lenka Cedidlová, Lucie Havrdová
 • Správní zaměstnanci: Romana Boušková, Alena Hanušová, František Kopřiva
  Dita Dirbáková

 

Všestranná výchova: Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „ŠKOLNÍ ROK JE VĚNEČEK ZE VŠECH NAŠICH KYTIČEK“, který je tvořen v souladu s pedagogickým dokumentem Rámcový program pro předškolní vzdělávání, vydaný MŠMT.

Na základě stanoveného školního programu zpracovávají učitelky na třídách vlastní třídní plány, uzpůsobené věku a potřebám dětí. Zaměřujeme se na estetické prožívání a učení, rozvíjíme vztah ke všemu co souvisí s výtvarným, hudebním a literárním projevem. Školní vzdělávací program je materiál pro rodiče a je přístupný v každé třídě.

MŠ je zapojena do projektu:

 „Zelená škola“,

do kampaně „Celé Česko čte dětem“, – každé úterý dopoledne čteme dětem z oblíbené knížky a dochází do školky číst i rodiče nebo prarodiče dětí

 

Máme certifikát „Zdravá školní  jídelna“

 

Akce školkyPředplavecká výchova, divadelní představení, výlety, ozdravné pobyty.

Preventivní logopedická péče: 1x týdně probíhá v malých skupinkách.

Zájmová činnost: Zde se rozvíjí schopnosti a nadání dětí. V odpoledních hodinách máme výtvarné kroužky, pěvecký kroužek, taneční kroužek,  hudebně pohybovou rytmiku.

S našimi předškoláky plníme úkoly pro přípravu na školu.

Veřejnost je seznamována s prací dětí: Výtvarné výstavy, vystoupení dětí, účast na soutěžích, Dny otevřených dveří (před zápisem dětí do MŠ).

 

Školní rok 2023/2024

Úplata:  1 285,- Kč měsíčně (do 25. dne předchozího měsíce)

              č. účtu: 000019 – 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

 

Stravné:  52,- Kč den, (měsíčně 1 040,- Kč), (do 25. dne předchozího  měsíce)
55,- Kč / den děti s odkladem školní docházky (měsíčně 1 100,- Kč)

                č. účtu: 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

 

Podívejte se na naše fotky -> Fotky naší školky