O nás

Lokalita: Školka je umístěna ve střední části Jižního Města, na klidném místě, s velkou zahradou s hracími prvky, snadno dostupná MHD.

Zřizovatel školy: Městská část Praha 11

Provoz: 6:30 - 17:00 hod.

Třídy: 4

 

Ředitelka - Bc. Dita Balcarová

Zástupkyně ředitelky - Ivana Lehovcová

 

třída Kopretiny - Jana Tlamichová, Bc. Kristýna Maršíková, 

třída Pampelišky - Jiřina Matějková, Lenka Pospíšilová

třída Slunečnice - Denisa Sobotová, Bc. Dita Balcarová, Jindřiška Erlerová, Tereza Hangurbadžová-asistentka pedagoga

třída Zvonky - Ivana Lehovcová, Hana Kocánková

 

Vedoucí ŠJ: Ing.Jana Kahánková

Kuchařky: Soňa Dvořáková, Pavlína Malá, Markéta Šťáralová

Správní zaměstnanci: Dita Dirbáková, Ivana Pečená

 

Všestranná výchova: Pracujeme podle školního vzdělávacího programu "ŚKOLNÍ ROK JE VĚNEČEK ZE VŠECH NAŠICH KYTIČEK", který je tvořen v souladu s pedagogickým dokumentem Rámcový program pro předškolní vzdělávání, vydaný MŠMT. Na základě stanoveného školního programu zpracovávají učitelky na třídách vlastní třídní plány, uzpůsobené věku a potřebám dětí. Zaměřujeme se na estetické prožívání a učení, rozvíjíme vztah ke všemu co souvisí s výtvarným, hudebním a literárním projevem. Školní vzdělávací program je materiál pro rodiče a je přístupný v každé třídě. 

MŠ je zapojena do projektu: "Zelená škola"

do kampaně "Celé Česko čte dětem", - každé úterý dopoledne čteme dětem z oblíbené knížky a dochází do školky číst i rodiče nebo prarodiče dětí

usilujeme o certifikát "Zdravá jídelna".

Spolupracujeme s Klokánkem Láskova, Praha 11

Akce školky: Předplavecká výchova, divadelní představení, výlety, ozdravné pobyty.

Preventivní logopedická péče: 1x týdně probíhá v malých skupinkách.

Zájmová činnost: Zde se rozvíjí schopnosti a nadání dětí. V odpoledních hodinách máme výtvarné kroužky, pěvecký kroužek, taneční kroužek, zdravé dýchání - výuku hry na flétnu, hudebně pohybovou rytmiku.

S našimi předškoláky plníme úkoly pro přípravu na školu.

Veřejnost je seznamována s prací dětí: Výtvarné výstavy, vystoupení dětí, účast na soutěžích, Dny otevřených dveří (před zápisem dětí do MŠ).

 

Úplata:   713,- Kč měsíčně (do 15. dne v měsíci)

              č. účtu: 000019 - 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

 

Stravné:  36,- Kč / den, (měsíčně 720 ,- Kč), (do 15. dne v měsíci)
                39,- Kč děti s odkladem školní docházky

             č. účtu: 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

TRADIČNÍ AKCE NAŠÍ MŠ 

 
 • Vítáme nové kamarády - 5.9.2018
 • Jablíčkování - celoškolní projekt - 17. - 21.9.
 • Slavnost dýní - 1.11.
 • Zamykání zahrádky (pomoc školce s hrabáním lístí na zahradě )- 29.11.
 • Mikulášská nadílka - 3.12.
 • Vánoční noc ve školce - 10.12.
 • Vánoční jarmark - 17.12
 • Vánoční besídky - 18.12.
 • Masopust  - 6.3. 2019
 • Velikonoční jarmark - 16.4.
 • Čarodějnice - 30.3.
 • Akademie - 29.5.2019
 • Den dětí -  30.5. 2019
 • Škola v přírodě - 14.6.-21.6.2019
 • Country zahrada - 26.6.2019