Zájmové kroužky: říjen 2020-květen 2021

Kroužky na 2. pololetí, tj. od února zaplaťte do konce února na účet stravného, uveďte var. symbol dítěte a název kroužku. Více informací na nástěnkách v šatně.

Pondělí: 14:00 – 14:45

Flétna: (pí uč. Bc. K. Maršíková)

Výtvarný kroužek: třída SLUNEČNICE (pí uč. D. Sobotová)

Úterý: 14:00-14:45

Hrátky se slovíčky: prevence logopedických poruch výslovnosti: motorika mluvidel, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení, třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. a logoped. asistentka I. Lehovcová)

Výtvarný kroužek: třída ZVONKY, PAMPELIŠKY (pí uč. J. Matějková)

Středa: 14:00-14:45

Pěvecký kroužek: 12:15-12:35 třída SLUNEČNICE a ZVONKY (pí uč. J. Matějková, pí řed. Bc. D. Balcarová)

Čtvrtek: 14:00-14:45

Tanečky a mažoretky: třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. H. Kocánková)

Rytmika pro nejmenší: třída KOPRETINY a PAMPELIŠKY (pí uč. J. Tlamichová)