Zájmové kroužky: 2. pololetí leden 2024-květen 2024

Pondělí: 14.00 – 14:45 Výtvarný kroužek:  

třída SLUNEČNICE (pí uč. D. Sobotová)

Úterý: 14:00-14:45 „Povídálek“

prevence logopedických poruch výslovnosti: motorika mluvidel, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení, třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. a logoped. asistentka I. Lehovcová)

Úterý: 14:00 – 14:45 Výtvarný kroužek: 

třída ZVONKY, PAMPELIŠKY (pí uč. J. Matějková)

Středa: Plavecký výcvik: TJ Jedenáctka 8:40 – 9:25

Čtvrtek: 14:00-14:45 Tanečky a mažoretky: 

třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. H. Kocánková)

Čtvrtek: 14:00- 14:45 Rytmika pro nejmenší: 

třída KOPRETINY a PAMPELIŠKY (pí uč. J. Tlamichová)