Zájmové kroužky: začínají od října 2021

ČÁSTKY ZA KROUŽKY ZAPLAŤTE DO 15. ŘÍJNA NA ÚČET STRAVNÉHO, UVEĎTE VAR.SYMBOL VAŠEHO DÍTĚTE A NÁZEV KROUŽKU

Pondělí: 14:00 – 14:45

Flétna:  1000,- Kč

(pí uč. Bc. K. Maršíková)

Výtvarný kroužek:  1000,- Kč

třída SLUNEČNICE (pí uč. D. Sobotová)

Úterý: 14:00-14:45

Hrátky se slovíčky: 500,- Kč

prevence logopedických poruch výslovnosti: motorika mluvidel, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení, třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. a logoped. asistentka I. Lehovcová)

Výtvarný kroužek: 1000,- Kč

třída ZVONKY, PAMPELIŠKY (pí uč. J. Matějková)

Středa: 14:00-14:45

Pěvecký kroužek:   12:15-12:35 NEPLATÍ SE, třída SLUNEČNICE a ZVONKY (pí uč. J. Matějková, pí řed. Bc. D. Balcarová)

Čtvrtek: 14:00-14:45 

Tanečky a mažoretky: 1000,- Kč,

třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. H. Kocánková)

Rytmika pro nejmenší: 1000,- Kč

třída KOPRETINY a PAMPELIŠKY (pí uč. J. Tlamichová)