Zájmové kroužky: 2. pololetí únor – květen

zaplaťte dětem určené částky do 20. února. 

Pondělí: 14:00 – 14:45

Hrátky se slovíčky:

prevence logopedických poruch výslovnosti: motorika mluvidel, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení, třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. a logoped. asistentka Bc. K. Maršíková)

Výtvarný kroužek:  

třída SLUNEČNICE (pí uč. D. Sobotová)

Úterý: 14:00-14:45

Hrátky se slovíčky:

prevence logopedických poruch výslovnosti: motorika mluvidel, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení, třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. a logoped. asistentka I. Lehovcová)

Výtvarný kroužek: 

třída ZVONKY, PAMPELIŠKY (pí uč. J. Matějková)

Středa: 

Plavecký výcvik: TJ Jedenáctka 8:40 – 9:25

Pěvecký kroužek:   12:15-12:35 třída SLUNEČNICE a ZVONKY (pí uč. J. Matějková, pí řed. Bc. D. Balcarová)

Čtvrtek: 14:00-14:45 

Tanečky a mažoretky: 

třída ZVONKY a SLUNEČNICE (pí uč. H. Kocánková)

Rytmika pro nejmenší: 

třída KOPRETINY a PAMPELIŠKY (pí uč. J. Tlamichová)