TRADIČNÍ AKCE NAŠÍ MŠ

 

 • Jablíčkování – celoškolní projekt –
 • Slavnost dýní – 1.11.
 • Zamykání zahrádky –
 • Mikulášská nadílka – 5.12.
 • Vánoční  kouzelná noc ve školce – 15.12.
 • Vánoční jarmark – 13.12.
 • Setkání u vánočního stromečku – 21.12.
 • Masopust –
 • Velikonoční jarmark –
 • Čarodějnice –
 • Akademie
 • Den dětí –
 • Škola v přírodě –
 • Zahradní slavnost –