TRADIČNÍ AKCE NAŠÍ MŠ

 

 • Jablíčkování – celoškolní projekt – 20.9.
 • Zamykání zahrádky – 20.10
 • Slavnost dýní – 1.11.
 • Mikulášská nadílka – 5.12.
 • Vánoční  kouzelná noc ve školce – 15.12.
 • Vánoční jarmark – 13.12.
 • Setkání u vánočního stromečku – 21.12.
 • Masopust – 21.2.
 • Velikonoční jarmark – 4.4.
 • Čarodějnice -28.4.
 • Den dětí – 1.6.
 • Zahradní slavnost – 6.6.
 • Besídky pro rodiče – 13.6.
 • Škola v přírodě – 16.- 23.6.