TRADIČNÍ AKCE NAŠÍ MŠ

 

 • Jablíčkování – celoškolní projekt –
 • Slavnost dýní –
 • Zamykání zahrádky –
 • Mikulášská nadílka –
 • Vánoční noc ve školce –
 • Vánoční jarmark –
 • Setkání u vánočního stromečku –
 • Masopust –
 • Velikonoční jarmark –
 • Čarodějnice –
 • Akademie
 • Den dětí –
 • Škola v přírodě –
 • Zahradní slavnost –