Stravné 42,-Kč/den (měsíčně 840,-Kč do 25. dne předchozího měsíce)
45,-Kč/den (měsíčně 900,-Kč děti s odkladem školní docházky)

č.účtu: 2000828309/0800 

Vedoucí ŠJ: Ing. Jana Kahánková (hospodarka.msvejvanovskeho@email.cz), úřední hodiny úterý 15:30-16:30 – po předchozí telefonické domluvě (tel.272 916 080)
Kuchařky: Markéta Šťáralová, Lenka Cedidlová, Miroslava Stajsková

Mateřská škola je držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna„. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin, je zveřejněn každý týden v šatnách dětí a na webových stránkách školy.

Odhlášení stravy: do 8.00 hodin – 1. dne nepřítomnosti
telefonicky 272 916 080
604 634 938
elektronicky přes aplikaci Lyfle

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. V případě, že dítě odchází po obědě domů, má právo odebrat odpolední svačinu, která mu bude vydána ve třídě paní učitelkou mezi 12:15-12:45 hod. Rodiče dítěte oznámí odchod ráno třídní učitelce. Svačiny, které si děti odnášejí domů se mohou lišit od svačin podávaných ve školce.

Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku. Přeplatky jsou převedeny na bankovní účty plátců.