Z důvodu zvýšení cen potravin dochází ke změně výše plateb za stravné.

52,- Kč den, (měsíčně 1 040,- Kč (do 25. dne předchozího  měsíce- na měsíc září do     25.srpna)
55,- Kč / den děti s odkladem školní docházky (měsíčně 1 100,- Kč)

  č. účtu: 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

 

Úplata:  1 228,- Kč měsíčně (do 25. dne předchozího měsíce – na měsíc září do 25.rpna)

 č. účtu: 000019 – 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

 

Žádáme rodiče, aby při zadávání trvalého příkazu nepřehlédli rozdílná čísla účtů každé z plateb.

NOVĚ ZAPSANÉ DĚTI OBDRŽÍ VARIABILNÍ SYMBOL AŽ V ZÁŘÍ. ŽÁDÁME RODIČE, ABY 1.PLATBU ZASLALI BEZ  VS A DO POZNÁMKY ZADALI JMÉNO DÍTĚTE.