STRAVNÉ

52,- Kč den, (měsíčně 1 040,- Kč  –vždy do 25. dne předchozího  měsíce (pouze na měsíc září do konce srpna)
55,- Kč / den děti s odkladem školní docházky (měsíčně 1 100,- Kč)

  č. účtu: 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ:  1 285,- Kč měsíčně –vždy do 25. dne předchozího měsíce (pouze na měsíc září do konce srpna)

 č. účtu: 000019 – 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

Děti v posledním roce předškolního vzdělávání a děti s OŠD mají vzdělávaní bezúplatné.

Žádáme rodiče, aby při zadávání trvalého příkazu nepřehlédli rozdílná čísla účtů každé z plateb.

NOVĚ ZAPSANÉ DĚTI OBDRŽÍ VARIABILNÍ SYMBOL AŽ V ZÁŘÍ. ŽÁDÁME RODIČE, ABY 1.PLATBU ZASLALI BEZ  VS A DO POZNÁMKY ZADALI JMÉNO DÍTĚTE.