Od 18.6.-do 25.6. jedou přihlášené děti ze tříd Slunečnice a Zvonky na ozdravný pobyt do Albrechtic v Jizerských horách.

Do 2. 6. uhraďte ve své třídě zálohu 2 000,-Kč. Potřebné informace a formuláře dostanete ve své třídě. Doplatek 1 600,- Kč uhraďte 8. -9.6. Děkujeme.