Provoz po prázdninách v naší mateřské škole začíná 4. září 2023.

První den je provoz ve všech třídách od 6:30 do 8:15, kdy se vchody tříd uzamykají.

Pro klidný průběh zahájení školního roku prosíme rodiče, aby přišli s dětmi včas.

Další dny se již děti scházejí podle provozu jednotlivých tříd. ( informace jsou na nástěnkách )

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšené na nástěnce u branky a na dveřích tříd.

Co potřebují děti do školky najdete v záložce PRO RODIČE.

Přejeme všem úspěšný start !