Třídní schůzky se konají ve středu 12.6.2024 ve třídě PAMPELIŠKY.

Kdo neodevzdal originál evidenčního listu, přineste s sebou.