Ve všech třídách začíná provoz od 6:30.

Další dny se děti scházejí podle provozu jednotlivých tříd.

V 8:15 se vchody tříd zamykají. Prosíme rodiče, přijďte včas.

Přejeme dětem i vám úspěšný start do nového roku.

Rozdělení dětí do tříd vyvěsíme ráno do vitríny u branky a na dveře tříd. Co potřebují děti do školky najdete na webu školky v záložce Pro rodiče.