Rodiče,

v mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické kamery Plusoptix. Po absolvování vyšetření budou výsledky do 14 dnů zaslány do školky a předány rodičům. Více informací na letáčku v šatnách dětí. Zájem o vyšetření nahlaste ve své třídě do 6.11. Poplatek za vyšetření je 150,- Kč.