přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Vejvanovského
MŠ Vejvanovského

Oznámení

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

přerušení provozu MŠ

v době od  1.7. 2023 do 1.9. 2023.

V tomto období je mateřská škola uzavřena.

Mateřská škola je naposledy otevřena v pátek  30.6. 2023.

Ve školním roce 2023/2024 začíná škola provoz dne 4.9.2023 .

Blíží inforace k prázdninovému provozu v MŠ na Praze 11 naleznete v záložce „Prázdninový provoz“

Více informací v záložce „PRO RODIČE“

Pro rodiče nově zapsaných dětí

Vážení rodiče,

v následujících dnech Vám  přijde aktivační e-mail s návodem, jak si stáhnout aplikaci  a přihlásit se do systému – elektronická nástěnka LYFLE, kterou využíváme pro komunikaci s rodiči a kde můžete své děti omlouvat. Veškeré informace jste obdrželi na třídních schůzkách v červnu.

Z důvodu zvýšení cen potravin dochází ke změně výše plateb za stravné.

52,- Kč den, (měsíčně 1 040,- Kč (do 25. dne předchozího  měsíce- na měsíc září do     25.srpna)
55,- Kč / den děti s odkladem školní docházky (měsíčně 1 100,- Kč)

  č. účtu: 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

 

Úplata:  1 228,- Kč měsíčně (do 25. dne předchozího měsíce – na měsíc září do 25.rpna)

 č. účtu: 000019 – 2000828309 / 0800 (uvádějte variabilní symbol dítěte)

 

Žádáme rodiče, aby při zadávání trvalého příkazu nepřehlédli rozdílná čísla účtů každé z plateb.

NOVĚ ZAPSANÉ DĚTI OBDRŽÍ VARIABILNÍ SYMBOL AŽ V ZÁŘÍ. ŽÁDÁME RODIČE, ABY 1.PLATBU ZASLALI BEZ  VS A DO POZNÁMKY ZADALI JMÉNO DÍTĚTE.

Dle školského zákona č. 561/2004Sb. a vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005, ve znění pozdějších změn a předpisů, stanovuje ředitelka školy úplatu za předškolní vzdělávání  takto:

  • úplata (školné) za kalendářní měsíc činí 1 228,- Kč
  • od této úplaty jsou dle výše uvedeného zákona osvobozeny děti předškolního věku (poslední rok docházky před nástupem do ZŠ) a děti s OŠD
  • výše úplaty za předškolní vzdělávání je jednotná pro všechny děti, není závislá na délce docházky v kalendářním měsíci
  • úplata je stanovena od 1.9. 2022 do 31.8.2023
  • v případě přerušení provozu MŠ se výše částky poměrně sníží

Výše školného v mateřské škole je taxativně vymezena § 123, „školského“ zákona č. 561/2004, v platném znění, a § 6, vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním školství, v platném znění:

(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie.

1.den

Dnes v poledne jsme dorazili na školu v přírodě do Albrechtic v Jizerských horách, kam jsme se moc těšili. U chaty už na  nás čekal p.Vodička, aby nás přivítal 😉. Nejdříve nám paní učitelky roznosily kufry (ufff) do našich nových pokojíčku a potom už jsme už měli připravený oběd – pečené kuře s bramborem a švestkový kompot. Mňam. Po obědě jsme si šli vybalit své věci a pak už jsme se vydali na procházku a na hřiště, kde jsme si hráli. Po večeři jsme se podívali na večerníčka, vysprchovali jsme se a už hajdy do pelíšku. Ještě pohádka před spaním a necháme si zdát něco hezkého a budeme se těšit, co na nás bude zítra čekat za překvapení.

 

Zajímavost dne: 

Rodiče připravili p.učitelkám hned na úvod  náročnou ,,únikovku“. Většina kufrů ( tašek) nebyla podepsaná a většina dětí si samozřejmě svůj kufr vůbec nepoznala. Detektivní pátrání, komu který kufr patří, byl opravdu náročný. 😀

Hláška dne:

Chlapec se přišel pomazlit s p.učitelkou

P.učitelka: „Co ty se dnes pořád chodíš mazlit?“

Chlapec: “ Ale já jsem dnes od rána nějaký rozmazlený“

 

2.den

Dnes ráno nás budilo sluníčko, které úmorně pálilo celý den. Nám to ale nevadilo, protože jsme se schovali do lesa a tam na nás čekalo překvapení. Přišel za námi kamarád Kašpárek, který nás bude provázet celý týden. Každý den s ním zavítáme  do nějaké krásné pohádky, ve které budeme plnit různé úkoly. Za to nám Kašpárek vybarví svou rolničku na čepici. Dnes nás Kašpárek nejprve rozdělil do skupin, ve kterých budeme mezi sebou soutěžit. Sami jsme se pojmenovali: Kůzlátka, Budulínci, Zlatovlásky a Zlatovlasové, Dědové Vševědi a Vodníci. Potom už nás Kašpárek vzal do 1.pohádky „O Budulínkovi“, kterou jsme si nejprve přečetli. Měli jsme malou bojovku po lese, kde jsme na čas sbírali hrášek a liščí chloupky, skákali v pytli(Na liščata),vyprávěli pohádku podle obrázků, a trefovali jsme šiškou strom. Kašpárek pak naše snažení vyhodnotil a všechny nás pochválil. S dětmi, které byly dnes nejhodnější a nejšikovnější ,bude Kašpárek za odměnu spinkat v pokoji. 😊

 

Zajímavost dne:

Cestou do lesa jsme potkali příslušníky VB.

   

Hláška dne:

Holčička balancovala na kládě a volá:

Holčička: „Paní učitelkooooo,já už držím „hovnováhuuu“

 

                  

 

3.den   

I dnes sluníčko pálilo a pálilo🌞. Od rána jsme hledali dopis od našeho kamaráda Kašpárka a našli jsme ho až odpoledne. Dnešní pohádka, do které nás Kašpárek pozval, byla „O Koblížkovi“. Všichni jí dobře známe, ale rádi jsme si jí poslechli. Naším dnešním úkolem bylo vyrobit lišku, která Koblížka v pohádce přelstila a snědla. Potom jsme se ještě naučili krásnou písničku O Koblížkovi, kterou jsme pak Kašpárkovi zazpívali. Po splnění úkolů jsme šli na hřiště kde jsme si hráli, „sprchovali se“ a někteří odpočívali na dece.
 Po večeři jsme se  podívali na večerníčka, vysprchovali se, Kašpárek nám přečetl pohádku na dobrou noc a ještě nám sdělil s kým bude za odměnu spát v pokoji. Pusinka na dobrou noc a už se nám může něco hezkého zdát.

 

Zajímavost dne:

V Jizerských horách chodí pošťák i v neděli(a také zvoní 2x). Všichni jsme dostali pohled od maminky a tatínka. To bylo radosti… 🥰

Hláška dne:

Holčička kamarádce: „Nevíš kde je paní učitelka?“
Kamarádka: “ Ona je v té místnosti, co se tam češeme a zubíme.“

 

4.den  

Tak už jsme tu čtvrtý den. Dnes už od rána bylo zataženo a sluníčko se ukázalo velmi málo, ale zima nebyla. Hned ráno jsme našli naše průkazky, kde nám všem Kašpárek za splnění úkolu vybarvil rolničku na své čepici.  Dopoledne jsme si hráli na hřišti a odpoledne jsme se vydali do lesa. Tam na nás už čekal Kašpárek se svým dalším úkolem. Pohádka, kterou jsme si dnes četli a se kterou jsme pracovali byla „Máša a tři medvědi“. Po skupinách jsme potom plnili úkoly, kde jsme řadili klacíky od největšího po nejmenší, porovnávali obrázky z pohádky a z přírodnin sestavovali obrazce různých velikostí. Kašpárek pak vyhodnotil celou hru a protože jsme všichni úkoly splnili na 1,dostali jsme od Kašpárka každý DIPLOM. Dnes máme zase spoustu zážitků, tak už se těšíme do pelíšků.

 

Zajímavost dne:

Tak dlouho a pečlivě jsme sledovali počasí, až jsme cestou z lesa parádně zmokli🌩🌨🌩🌨 . Nám to ale nevadilo, protože nejsme z cukru a trocha vody nás nerozpustí. 😋😋😋

 

Hláška dne:

Chlapec celý den stále chodil za p.učitelkou

P.učitelka: „Co ty dneska za mnou pořád chodíš?“
Chlapec: “ ÁÁÁle já jsem „takovej zajímavej“ … . (zvědavý) 😂

 

 

 

5.den 

Tak dnes jsme bohužel kraťasy vyměnili za tepláky a mikiny. Dopoledne jsme vyráběli „Kašpárka“, kterého budeme mít na památku. Po obědě jsme si dali „zmrzku“ a ke svačině nám pan kuchař připravil pudink s jahodami. Mňam, mňam. Odpoledne jsme se vydali na výlet na „Světlý vrch“, kde je krásná nová rozhledna. Tam na nás  čekal i náš kamarád Kašpárek, aby nás zavedl do další pohádky. Tentokrát to byla pohádka „O Smolíčkovi“. Nejprve jsme si zahráli hru „Na jelena“, potom jsme poznávali kamaráda podle hlasu a nakonec jsme hledali zvířátka a určovali jsme, ve které pohádce jsme o nich slyšeli. Úkol jsme zvládli, tak snad nám Kašpárek zase vybarví rolničku na své čepici. Byl to moc hezký výlet. 

 

Zajímavost dne:

Rozhledna, u které jsme se byli podívat, z dálky vypadá jako „ČAPÍ HNÍZDO“.

Hláška dne:

K večeři jsme měli těstovinový salát.

Dítě: „Paní učitelko, ta večeře byla moc dobrá, jen to měl dnes pan kuchař nějaký studený“

     

 

6.den  

Dnes jsme se probudili do předposledního dne našeho putování „Z pohádky do pohádky“. Hezké počasí se nám vrátilo. Kašpárek za námi přišel hned dvakrát. Dopoledne jsme vstoupili do pohádky „O perníkové chaloupce“. Nejprve jsme si vyzkoušeli, jaké to jít ve tmě(poslepu),stejně jako Jeníček a Mařenka. Potom jsme šli po našich pohádkových skupinkách lesem po drobečkách a museli jsme hledat správnou cestu.
I dnes jsem si po obědě pochutnali na zmrzlině a odpoledne jsme šli na výlet na krásné hřiště. Tam jsme si pohráli. I tam na nás čekal Kašpárek s další pohádkou „O Červené Karkulce“. Kašpárek pro nás připravil kimovky a kouzelný Karkulčin košíček – „hmatovku“. Na hřišti jsme si to moc užili, bylo to príma. Cesta zpátky byla do veeeelikého kopce,  to nás velmi unavilo, tak jsme se po večerníčku vysprchovali, Kašpárek nám přečetl pohádku na dobrou noc a než by jsi napočítal pět, všichni jsme usnuli, jako když nás do vody hodí.

Zajímavost dne:

Dnes nám p.Vodička uvařil fantastickou svíčkovou s brusinkami, citronem a šlehačkou. Jako od maminky… 😋 Mňam!!!

Hláška dne:

Chlapec: „Paní učitelko, já jsem dnes celou noc nespal..!
Učitelka: „A proč prosím tě“
Chlapec: „Protože tu celou noc houkala sova“

7.den 

 A je tu poslední den. Po snídani jsme vyrazili do lesa, kde nás čekal náš kamarád Kašpárek se svým úplně posledním úkolem, kterým byla velká bojovka „Pohádkový les“. Chodili jsme opět po našich pohádkových skupinkách v lese po fáborkách a cestou jsme plnili různé úkoly, aby Kašpárek zjistil, co všechno jsme si zapamatovali a naučili se. Bylo to náročné, ale my jsme to všichni zvládli. Na konci Pohádkového lesa, měl pro nás Kašpárek velké překvapení.
POKLAD 🎁. Ten jsme si však museli najít. Čekalo na nás spousta krásných dárečků. To bylo radosti. Nakonec se s námi Kašpárek rozloučil a slíbil nám, že se určitě ještě uvidíme. 😥Bude nám smutno. Bylo to
tady mooooc príma.
Odpoledne jsme si naposledy pohráli na hřišti, ale byla na nás znát už velká únava.
Po večerníčku už jsme se těšili do postýlek, protože čím dřív usneme, tím dřív budeme doma u maminky a tatínka. Tak dobru noc 😊,určitě se nám bude zdát od Kašpárkovi, mamince a tatínkovi…..

Zajímavost dne:

Máme nového kamaráda OTU 😁

Na Kubíka by doma měla čekat zoubková víla. Večer mu vypadl zoubek. 🦷

Hláška dne:

Děti s paní učitelkou povídali o tom, kdo kam půjde v září do ZŠ:

P.učitelka:  “ Ty půjdeš do které školy?“
Dítě:  „Do školy v přírodě“

 

Milí rodiče,

tímto končí náš Deníček ŠVP – ČERVEN 2022. Doufáme, že se Vám líbil a že Vám alespoň trochu přiblížil, jak dobře jsme se tu měli. Děti byly hodné a fajn, počasí krásné, jídlo bylo úžasné, personál bezvadný, zažili jsme spousty hezkého a spousty legrace. CO VÍC SI PŘÁT 🧡. Už teď se těšíme, až s dětmi zase vyrazíme na další ŠVP, třeba v září 2022.
Děkujeme, že jste nás sledovali. 😊

PS: Moc děkujeme všem rodičům, kteří nám přispěli do pokladu pro děti krásnými dárečky.😊

Přejeme dětem krásné prázdniny a Vám hezkou a odpočinkovou dovolenou.

P.řed. Dita,p.uč. Denisa, Ivana a Jiřina

 

AHOOOOOOJ……….

Vážení rodiče, děti, které byly ve školce v středu 2.2. a ve čtvrtek 3.2. 2022, přišly do kontaktu s osobou pozitivní na Covid 19.Z tohoto důvodu jsou tyto děti v karanténě do úterý 8.2.2022. Všichni, kterých se karanténa týká, budou informováni KHS. Informace byla zaslaná rodičům těchto dětí i do aplikace LYFLE.

Od pátku 21.1. do pondělí 24.1.2022  jsou děti ze třídy KOPRETINY, které byly v MŠ ve dnech 17.,18.,19.1.2022 z důvodu kontaktu s osobou pozitivní na COVID 19, v karanténě. Podrobnosti k této informaci obdrželi rodiče, jejichž dětí se to týká, SMS zprávou a zprávou na LYFLE.

Od pondělí 29.11. – 2.12. jsou děti ze třídy Slunečnice, které byly v MŠ ve středu a ve čtvrtek z důvodu kontaktu s osobou pozitivní na COVID 19 v karanténě. Podrobnosti k této informaci obdrželi rodiče, jejichž dětí se to týká, SMS zprávou a zprávou na LYFLE.

1.DEN

Tak první den (nebo spíš odpoledne) jsme zvládli, Cesta byla dlouhá, ale klidná.

Všechny slzičky jsme nechali ještě v Praze, takže už jsme se mohli všichni jen těšit, co nás nového a zajímavého čeká na škole v přírodě. Pan vedoucí už na nás netrpělivě čekal a velmi hezky nás přivítal.  Vybalili jsme si, chvíli jsme si stihli ještě pohrát a už jsme mazali na večeři. Pan vedoucí nám uvařil vynikající rizoto. Potom jsme se podívali na večerníčka a pohádku, vysprchovat vyčistit zuby ještě jedna pohádka jako přídavek, pusinku na dobrou noc a už si necháme zdát něco hezkého.

Zajímavost: Cestou jsme potkali tolik objížděk a uzavírek, že jsme si připadali , jak na D1. 🙁

Hláška dne: 

P.učitelka: Tak co těšil jsi se na školu v přírodě?
Dítě:  Ne, já jsem jet nechtěl, ale máma mě sem nacpala…..

 

2.DEN

Dnes byl poměrně chladný den, ale nám to nevadilo. Dobře jsme se oblékli a mohli jsme vyrazit do přírody. Dopoledne jsme vyrazili do lesa pod sjezdovku, kde jsme si hráli a hledali houby-marně. Potkali jsme i kamarády z místní mateřské školy.
Odpoledne jsme vyrazili také do lesa ,ale pod ŠPIČÁK. A tam už nás čekal nový kamarád pavouček Provazníček. Bude tady s námi, bude si s námi hrát a budeme od něj dostávat úkoly. Za každý splněný úkol nám do průkazky namaluje do své pavučinky dalšího kamaráda pavoučka. A dnes jsme hned plnili první úkol. Dělali jsme pro pavoučka všichni krásnou velkou pavučinu a potom jsme pro Provazníčka a jeho kamarády stavěli  pavoučí domečky. „Doma“ jsme potom do průkazek vše namalovali, aby jsme mohli rodičům vše vyprávět a budeme čekat, jestli nám Provazníček  za splněný úkol do pavučinky namaluje svého kamaráda.
Na dobrou noc nám p.učitelka ještě přečetla o pavoučkovi Provazníčkovi krásnou pohádku.

Zajímavost dne:
Les je plný muchomůrek červených, ale hříbek ani jeden. :(. Podle místních máme počkat do čtvrtka :)))- Tak uvidíme.

 

Hláška dne:

Dítě kamarádovi: “ Já jsem mistr BODLÁK, tak  můžu píchat koho chci“

 

   

3.DEN

Ani dnes na nás sluníčko nevykouklo. Dopoledne jsme vyrazili do lesa, kde na nás opět čekal Provazníček se svým dalším úkolem. Museli jsme rozmotat číselnou motanici  a Ti nejrychlejší vyhráli(takže všichni:) . Po obědě jsme vyrazili do místního sportovního areálu, kde jsme si zacvičili na posilovacích strojích, zahráli fotbal, nebo třeba házeli létajícími talíři. Nakonec měli běžecké závody a samozřejmě jsme opět  vyhráli úplně všichni. Domů jsme si vyšlápli obrovský kopec a pěkně jsme si zafuněli.
Po večeři pak večerníček, sprchování, pohádka o Provazníčkovi a honem do svých pelíšků. To se nám dnes bude spát….

Zajímavost dne:

Pan kuchař nám vaří tak dobře, že máme mezi sebou takového jedlíka, který k obědu snědl 6 knedlíků.

Hláška dne:

Dítě: Do jaké třídy chodíš, já do SLUNEČNIC.
Dítě: Já do VOJENSKÉ.

 

 

 

4.DEN

Dnešní den byl celý uplakaný. Už když jsme se ráno probudili, tak pršelo a pršelo a pršelo. Protože jsme nemohli ven, měl pro nás dnes Provazníček připravené úkoly pro šikovné ručičky. Nejprve jsme ale museli hledat naše průkazky, aby jsme zjistili, jestli nám tam kamarád Provazníček namaloval dalšího pavoučka za splněný úkol. Provazníček nám je totiž pečlivě schoval, aby jsme to neměli tak jednoduché.
Dopoledne jsme vyráběli krásné pavoučky z barevného papíru, ze kterých jsme si pak udělali výstavu. Odpoledne jsme  měli velkou soutěž, kdo nejrychleji namotá pavučinkovou nitku na ruličku. Tady se ukázalo, kdo má hbité prstíčky. Potom na malou chvíli přestalo pršet, tak jsme se šli vyvětrat a po návratu jsme ještě vyráběli pro Provazníčka pavučinky pomocí špejlí a vlny.
Dnešní den byl náročný, ale zvládli jsme to. Večer jsme se už těšili na pohádku o Provazníčkovi a pak už se necháme zdát o sluníčku, které za námi zítra určitě přijde.

Zajímavost dne:
Dnes nám pan kuchař udělal k večeři tu největší baštu – BUCHTIČKY SE ŠODÓ.
To jsme si všichni pochutnali a téměř všichni jsme si přidali.

Hláška dne:
P.učitelka: Děti, kdo si dá okurkový salát?
Dítě: Já ne, já držím dietu …..

5.DEN

Dnešní den byl nejen poslední tady v Albrechticích, ale konečně i sluníčkový. Dopoledne jsme vyrazili do lesa, kde jsme se rozloučili s domečky a pavouček nám připravil předposlední úkol. Museli jsme projít pavoučí labyrint, což bylo těžké, ale ještě těžší bylo, že jsme ho museli projít poslepu. Moc se nám to ale líbilo. Labyrint si prošly i paní učitelky a ani to nebylo lehké. :).
Odpoledne jsme si pohráli na hřišti a pak už na nás čekal úplně poslední úkol od Provazníčka. Připravil pro nás bojovku – kimovku, kde jsme si museli zapamatovat všechny obrázky, které jsme cestou zapamatovali. Na konci jsme hledali zlatý poklad od Provazníčka. ze kterého jsme měli ohromnou radost. Pak už jsme se jen s pavoučkem Provazníčkem rozloučili a slíbili mu, že se za ním zase někdy vrátíme.
K večeři nám pan kuchař na rozloučenou udělal řízky s bramborovou kaší a po večerníčku do pelíšků, poslední pusinka na dobrou noc a už si necháme zdát o mamince a tatínkovi a zítra hurá domů.

Zajímavost dne:
V lese jsme hledali také houby, které nám místní slibovali právě na čtvrtek. Bohužek ani houba….:(

Hláška dne:

Dítě: Ty p.učitelky jsou někdy pěkně popletený….. a někdy i ředitelky.

 

Vážení rodiče, tímto končí nejen škola v přírodě, ale samozřejmě i náš deníček. Ač nám počasí úplně tak nepřálo, vše jsme zvládli bez problémů a všichni jsme si to moc užili. Dětičky už se mooooc těší domů a my doufáme, že se jim zde líbilo a že s námi na jaře opět vyrazí užívat si přírody, her a kamarádů a zažít spousty legrace.

P.uč. Dita, Denisa, Ivana a Jiřina

 

Všem dětem i rodičům přejeme hezké, slunečné a odpočinkové prázdniny a těšíme se 1.září.

Kolektiv MŠ

Prázdninový provoz 2020 – 2021

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA RAMPĚ  – BÍLÉ DVĚŘE ZVONEK „HOSPODÁŘKA“(BOČNÍ BRANKA)

Termín: 16.8. – 27.8.2021

Školné: 425,-Kč (neplatí děti s povinnou předškolní docházkou a děti s OŠD)
Stravné: 39,-Kč  x počet přihlášených dní
42,-Kč-děti s OŠD x počet přihlášených dní

Termíny odevzdání přihlášek:

19.5.2021 – 8,00 – 16,30 h
20.5.2021 – 15,00 – 16,30 h

S sebou přineste:

  • vyplněnou přihlášku na prázdninový provoz
  • hotovost k zaplacení školného a stravného ( prosíme přineste přesné částky)
  • kopii evidenčního listu z kmenové školky
Podrobné pokyny k organizaci provozu – zařazení do třídy, pravidla hygieny a bezpečnosti budou uveřejněny na webu MŠ do 15. června.
Upozornění: Před zahájením prázdninového provozu mohou nastat změny z důvodu epidemiologické situace s onemocněním Covid 19.
Přihláška na letní provoz MŠ

POZOR BLÍŽÍ SE TERMÍN UKONČENÍ PŘIHLÁŠOVÁNÍ !!!!!

Prázdninový provoz 2021 bude zajištěn téměř po celou dobu prázdnin.

Bližší informace:
(https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/provoz-materskych-skol-v-dobe-hlavnich-prazdnin-2021.html)

Provoz na naší MŠ  16.8. – 27.8. 2021

Harmonogram prázdninového provozu  MŠ Praha 11:

Bližší informace naleznete v záložce Pro rodiče -„Prázdninový provoz“, kde budou průběžně dle potřeby aktualizovány.

 

Na základě včerejšího jednání Vlády ČR byla prodloužená krizová opatření ze dne 26.2.2021.

Mateřská škola je i nadále uzavřena až do odvolání.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 23. BŘEZNA 2021

Potvrzení pro ošetřovné již škola nevystavuje.

Více info:https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Po dohodě se zřizovatelem bude mateřská škola z důvodu karantény(COVID 19) UZAVŘENA od 1.3. – 5.3. 2021. 

Vážení rodiče, velice mě to mrzí, ale musím Vám oznámit, že třídě PAMPELIŠKY byla nařízena HS Praha od 24.2. 2021 do 27.2.2021 karanténa pro děti, které byly přítomné ve školce 16.2. a 17.2. .

Bc. D.Balcarová (ředitelka školy)

 Třída bude vydezinfikovaná.

Vážení rodiče,

na základě výsledků testů, byla karanténa dětí ze třídy SLUNEČNICE prodloužená do 4.12.2020. Zároveň karanténa platí i pro děti z této třídy, které byly přítomné ve školce 23.11., nebo 24.11.2020.

Rodičům, kterých se tato zpráva týká byla zaslaná zpráva s pokyny od hygienické stanice do mailových schránek,

 ŠVP – 20.-25.9. NÁŠ DENÍČEK. (záložka Deníček ŠVP)

Školka používá systém LYFLE. Pro stažení aplikace do telefonu navštivte App Store nebo Obchod Play, případně si ji stáhněte přes QR kód dostupný níže.

 

Nedaří se Vám přihlásit? Napište na podpora@lyfle.com a jistě spolu problém vyřešíme.

 

PROVOZ ŠKOLY ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020 od 6:30 ve všech třídách, další dny podle provozu tříd (viz informace na vstupních dveřích tříd). Škola se uzamyká v 8:15. 

TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI.

Prosíme rodiče, aby od 1.9. do 8.9. omlouvali děti telefonicky nebo na email reditelka@msvejvanovskeho.cz

Od 9.9. bude nové elektronické omlouvaní dětí přes aplikaci Lyfle.

Prosíme rodiče, sledujte webové stránky, kde budou doplňovány další informace.