přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Vejvanovského
MŠ Vejvanovského

V týdnu Od 18.9. – 22.9. 2023 celoškolní projekt JABLÍČKOVÁNÍ

Prosíme rodiče o spolupráci : v pondělí 18.9. si děti přinesou 1 jablko, ve středu bude ochutnávka pokrmů z jablíček donesených z domova.

 

Provoz po prázdninách v naší mateřské škole začíná 4. září 2023.

První den je provoz ve všech třídách od 6:30 do 8:15, kdy se vchody tříd uzamykají.

Pro klidný průběh zahájení školního roku prosíme rodiče, aby přišli s dětmi včas.

Další dny se již děti scházejí podle provozu jednotlivých tříd. ( informace jsou na nástěnkách )

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšené na nástěnce u branky a na dveřích tříd.

Co potřebují děti do školky najdete v záložce PRO RODIČE.

Přejeme všem úspěšný start !

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte

MŠ Vejvanovského 1610, 149 00  Praha 4

 Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vydávám tuto směrnici.

1/   Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, (dále jen úplatu), stanoví ředitelka MŠ při přijetí dítěte do MŠ k 1. 9. příslušného kalendářního roku.

Výši základní částky stanoví ředitelka tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce podle odst.2,
§ 6 vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání.

2/   Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku pro všechny děti v příslušné MŠ stanoví ve stejné výši. Úplatu tvoří základní částka upravená
v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.

3/   Vzdělávání v posledním ročníku MŠ, tzn. dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku, se poskytuje bezúplatně podle
§ 123, z.561/2004.

4/   V případě přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin, popř. pokud se škola uzavře na víc jak 5 dní v měsíci, se úplata poměrně sníží.

5/   Úplata je splatná do 25. dne předešlého kalendářního měsíce, pokud se ředitelka MŠ se zákonným zástupcem dítěte nedohodnou písemně jinak.

6/   Výše úplaty se pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 stanovuje dle odstavce 2 ve výši 1285,- Kč měsíčně.

8/  Závěrečná ustanovení:

Tímto se ruší  směrnice z  1. 9. 2022.

Tato směrnice vstupuje v platnost  1. 9. 2023.

 

V Praze dne 5. 5. 2023                                                          Bc. Dita Balcarová, ředitelka MŠ

Rodiče, „Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku “ o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka

Vám budeme potvrzovat do konce února 2023

Formulář si stáhněte zde,

vyplňte elektronicky, vytiskněte a přineste do mateřské školy k potvrzení. Údaje k vypočtení částky na daňové zvýhodnění najdete na nástěnce v šatně a na lyfle.

Přejeme Vám kouzelné Vánoce a šťastný nový rok 2023

 

 1. TŘ. PAMPELIŠKY:   1 292 kg (vyhrává zmrzlinový pohár)
 2. TŘ. ZVONKY:           872 kg 
 3. TŘ. SLUNEČNICE:  630,2 kg 
 4. TŘ. KOPRETINY:     150 kg 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. 🙂

Vážení rodiče,

naše školka se i letos zapojila do tohoto projektu. Smyslem projektu je udělat na Vánoce radost babičkám a dědečkům v Domovech seniorů, v Domech s pečovatelskou službou a Klubech seniorů. S dětmi vyrobíme vánoční přáníčka a vy rodiče můžete přidat drobný dárek (čokoládu, knížku, šátek, ….), který zabalíme a předáme do správných rukou. Dárek prosím, předejte ve své třídě od 7. listopadu do 25. listopadu 2022.

Děkujeme, když se k nám přidáte. 🙂

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na odborně tematické setkání

„BUDU ŠKOLÁKEM“ s paní Věrou Bokrovou,

které se uskuteční 23. listopadu 2022 ve třídě Slunečnice.

Přednáška je určena pro rodiče dětí s OMJ.

Podle Vašich časových možností si vyberte termín 16:00 – 18:00

nebo 18:00 – 20:00.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Ve všech třídách začíná provoz od 6:30.

Další dny se děti scházejí podle provozu jednotlivých tříd.

V 8:15 se vchody tříd zamykají. Prosíme rodiče, přijďte včas.

Přejeme dětem i vám úspěšný start do nového roku.

Rozdělení dětí do tříd vyvěsíme ráno do vitríny u branky a na dveře tříd. Co potřebují děti do školky najdete na webu školky v záložce Pro rodiče.

 

 

Dětem i rodičům přejeme 

Ve fotbalovém turnaji mezi mateřskými školami vybojovali chlapci z naší školky 1. místo. Blahopřejeme

Obrázek

Milí rodiče,

prosíme Vás o spolupráci při realizování barevných dnů podle témat, o kterých si budeme s dětmi vyprávět.

Připravte dětem na sebe určenou barvu triček. Děkujeme 🙂

Út a St (19.4. a 20.4.) – trička bílá – ovzduší

Čt a Pá ( 21.4. a 22.4.) – trička žlutá – slunce

Po a Út ( 25.4. a 26.4.) – trička zelená – příroda

St a Čt (27.4. a 28.4.) – trička modrá – voda

Pá ( 29.4.) – trička červená – odpady

Závěr: 28. dubna – čtvrtek – plnění úkolů u předem připravených stanovišť.

Motto : Příroda je vše, co nemůžeme koupit nebo udělat!

Dne 28.4. bude v mateřské škole Den otevřených dveří. V době 9:30 – 11:15 a 15:00 – 16:00 si mohou rodiče se svým dítětem prohlédnou prostory školky a získat bližší informace. Těšíme se na vás.

Děti, které byly ve školce v pondělí 24.1. 2022, přišly do kontaktu s osobou pozitivní na Covid 19. Z tohoto důvodu jsou tyto děti v karanténě do soboty 29.1.2022. KHC Vás bude kontaktovat. Zpráva je zaslaná i na Lyfle.

Klidné vánoční svátky

a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2022

přeje dětem i rodičům kolektiv MŠ

 1. TŘ. SLUNEČNICE: 415,2 KG (za 9 dětí)
 2. TŘ. KOPRETINY: 395,6 KG (za 10 dětí)
 3. TŘ. ZVONKY: 393,1 KG (za 11 dětí)
 4. TŘ. PAMPELIŠKY: 158  KG (za 3 děti)

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. 🙂

 

Provoz bude od 6.30 ve všech třídách, další dny podle provozu tříd.

Pampelišky od 6:30, Kopretiny od 7:00, Zvonky od 7:30, Slunečnice od 7:30.

V 8:15 se každý den vstupní dveře do tříd uzamykají. Pozdější příchody je nutné nahlásit předem.

Rozdělení dětí do tříd najdete 1.9. na dveřích tříd a na vývěsní tabuli u branky.

Těšíme se na děti i na Vás rodiče a společnými silami se budeme snažit zajistit zdraví a bezpečnost všech. Věnujte prosím, pozornost hygienicko epidemiologickým opatřením platným od 1.9.2021

Vážení rodiče, v záložce Covid – 19 Vás informujeme o vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců, ale také dětí, které nastoupí do naší školky a jejich zákonných zástupců, ze zahraničí.

ŠKOLNÉ: číslo účtu 000019 – 2000828309 / 0800

Celodenní a polodenní pobyt:  959,- Kč / měsíc (neplatí děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a děti s OŠD)

 

STRAVNÉ: číslo účtu 2000828309 / 0800     

Celodenní pobyt:  20 dnů   840,- Kč  / 1 den 42,- Kč /

Vážení rodiče,

platby  musí být uhrazené na účet MŠ vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Vzhledem ke změně způsobu placení, uhraďte platby ještě v měsíci srpnu, pokud nestihnete, je nutné v září uhradit platby za měsíc září i říjen 2021.

STRAVNÉ

září – 840,-Kč
říjen – 840,-Kč
září + říjen = 1680,-Kč

ŠKOLNÉ

září – 959,-Kč
říjen – 959,-Kč
září + říjen = 1918,-Kč

POZOR- každá platba má svůj účet.

Jelikož ještě nemáte variabilní symboly, napište prosím DO POZNÁMKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ VAŠEHO DÍTĚTE !

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí zde

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v úterý 15. června 2021 v 16:00.

Od 18.6.-do 25.6. jedou přihlášené děti ze tříd Slunečnice a Zvonky na ozdravný pobyt do Albrechtic v Jizerských horách.

Do 2. 6. uhraďte ve své třídě zálohu 2 000,-Kč. Potřebné informace a formuláře dostanete ve své třídě. Doplatek 1 600,- Kč uhraďte 8. -9.6. Děkujeme.

V týdnu od 19. do 23.4. si s dětmi připomeneme svátek Den Země. Prosíme rodiče o spolupráci. Připravte dětem barevná trička podle dnů. Děkujeme za spolupráci.

Pondělí-bílé tričko, úterý-žluté tričko, středa-zelené tričko, čtvrtek-modré tričko, pátek-červené tričko

Vážení rodiče,
v pondělí 12.4.2021 znovu otevíráme mateřskou školu pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

V rámci zajištění maximálního bezpečného provozu bude škola otevřena za přísných hygienicko-organizačních opatření.

Pravidla, za kterých bude provoz fungovat a která musí všichni zúčastnění dodržovat, Vám byla zaslána na Lyfle, ke stažení i v záložce Covid-19

V rámci zachování neměnných skupin dětí bude provoz ve třídách probíhat od 7.00 – 16:30.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO – SAMOTESTOVÁNÍ – test LEPU

 

Žádáme rodiče, aby nahlásili závazně ve své třídě do 12.2. docházku svého dítěte do mateřské školy během jarních prázdnin, které jsou v době od 22.2. do 26.2. Děkujeme

Potvrzeni zařízeni péče o děti předškolniho věku za rok 2020

Částky k uplatnění slevy za rok 2020

Informace pro rodiče: formulář musí být elektronicky vyplněný, po vytisknutí ho doneste do školky k potvrzení. Potřebné částky k vyplnění jsou na nástěnce v šatně, v aplikaci LYFLE, popř. se domluvte s paní učitelkami.

Správně vyplněný formulář budeme potvrzovat do 26. února 2021.

Milí rodiče a děti,

přejeme Vám krásné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Provoz mateřské školy v novém roce začíná 4.1.2021.

Vážení rodiče, velice mě to mrzí, ale musím Vám oznámit, že třídě Zvonky a Slunečnice byla nařízena HS Praha od 25.11. 2020 do 29.11. karanténa pro děti, které byly přítomné ve školce 19.11.

Bc. D.Balcarová (ředitelka školy)

Ve středu 25.11. budou třídy dezinfikovány.

 

MILÍ RODIČE, BLÍŽÍ SE VÁNOCE

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST OBJEDNAT SI U FLORISTKY VÁNOČNÍ SVÍCEN. CENA SVÍCNU JE 120,- NEBO VÁNOČNÍ VĚNEC NA STŮL. CENA JE 200,- Kč. VYBERTE SI BARVU OZDOBENÍ SVÍCNU  I VÁNOČNÍHO VĚNCE:

 • BÍLÁ
 • ČERVENÁ
 • ORANŽOVÁ
 • FIALOVÁ
 • STŘÍBRNÁ
 • ZLATÁ
 • MĚDĚNÁ
 • RŮŽOVÁ

ZÁJEM NAHLASTE  DO PÁTKU 11.12. PŘESNOU ČÁSTKU ZAPLAŤTE U PANÍ UČITELEK NA TŘÍDĚ.

Oznámení

             Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušení provozu MŠ v době od 23. prosince 2020 do 31. prosince 2020.

V tomto období je mateřská škola uzavřena.

Mateřská škola je naposledy otevřena 22. prosince 2020.

V roce 2021 začíná škola provoz dne 4. ledna.

V Praze dne 22.10.2020

Bc .Dita Balcarová

ředitelka mateřské škol

Rodiče,

v mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické kamery Plusoptix. Po absolvování vyšetření budou výsledky do 14 dnů zaslány do školky a předány rodičům. Více informací na letáčku v šatnách dětí. Zájem o vyšetření nahlaste ve své třídě do 6.11. Poplatek za vyšetření je 150,- Kč.

 

 

Všichni jsme si užili příjemné odpoledne na naší zahradě. Děti si zatancovaly, pochutnaly si na cukrové vatě a vyfotily se s maskotem. Děkujeme všem za účast.