přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Vejvanovského
MŠ Vejvanovského

V rámci projektu Den Země jsme uspořádali soutěž ve sběru starého papíru

  1. místo   tř. Pampelišky   1 151 kg ( účast 8 dětí) – Gratulujeme a děti dostanou zmrzlinový pohár
  2. místo   tř. Slunečnice    647,9 kg ( účast 8 dětí
  3.  místo   tř. Kopretiny      139,5 kg ( účast 6 dětí)
  4. místo    tř. Zvonky          128 kg    ( účast 5 dětí) 

Milí rodiče, prosíme Vás o spolupráci v našem celoškolkovém projektu.

Děti každý rok rády plní připravené úkoly podle barvy, kdy se dozvídají zajímavé informace.

Připravte proto dětem trička podle určené barvy na každý den. Děkujeme 🙂

Provoz po prázdninách v naší mateřské škole začíná 4. září 2023.

První den je provoz ve všech třídách od 6:30 do 8:15, kdy se vchody tříd uzamykají.

Pro klidný průběh zahájení školního roku prosíme rodiče, aby přišli s dětmi včas.

Další dny se již děti scházejí podle provozu jednotlivých tříd. ( informace jsou na nástěnkách )

Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšené na nástěnce u branky a na dveřích tříd.

Co potřebují děti do školky najdete v záložce PRO RODIČE.

Přejeme všem úspěšný start !

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte

MŠ Vejvanovského 1610, 149 00  Praha 4

 Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, vydávám tuto směrnici.

1/   Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, (dále jen úplatu), stanoví ředitelka MŠ při přijetí dítěte do MŠ k 1. 9. příslušného kalendářního roku.

Výši základní částky stanoví ředitelka tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce podle odst.2,
§ 6 vyhlášky č.14/2005 o předškolním vzdělávání.

2/   Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku pro všechny děti v příslušné MŠ stanoví ve stejné výši. Úplatu tvoří základní částka upravená
v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty.

3/   Vzdělávání v posledním ročníku MŠ, tzn. dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku, se poskytuje bezúplatně podle
§ 123, z.561/2004.

4/   V případě přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin, popř. pokud se škola uzavře na víc jak 5 dní v měsíci, se úplata poměrně sníží.

5/   Úplata je splatná do 25. dne předešlého kalendářního měsíce, pokud se ředitelka MŠ se zákonným zástupcem dítěte nedohodnou písemně jinak.

6/   Výše úplaty se pro období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 stanovuje dle odstavce 2 ve výši 1285,- Kč měsíčně.

8/  Závěrečná ustanovení:

Tímto se ruší  směrnice z  1. 9. 2022.

Tato směrnice vstupuje v platnost  1. 9. 2023.

 

V Praze dne 5. 5. 2023                                                          Bc. Dita Balcarová, ředitelka MŠ

Rodiče, „Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku “ o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka

Vám budeme potvrzovat do konce února 2023

Formulář si stáhněte zde,

vyplňte elektronicky, vytiskněte a přineste do mateřské školy k potvrzení. Údaje k vypočtení částky na daňové zvýhodnění najdete na nástěnce v šatně a na lyfle.

Přejeme Vám kouzelné Vánoce a šťastný nový rok 2023

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na odborně tematické setkání

„BUDU ŠKOLÁKEM“ s paní Věrou Bokrovou,

které se uskuteční 23. listopadu 2022 ve třídě Slunečnice.

Přednáška je určena pro rodiče dětí s OMJ.

Podle Vašich časových možností si vyberte termín 16:00 – 18:00

nebo 18:00 – 20:00.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Ve všech třídách začíná provoz od 6:30.

Další dny se děti scházejí podle provozu jednotlivých tříd.

V 8:15 se vchody tříd zamykají. Prosíme rodiče, přijďte včas.

Přejeme dětem i vám úspěšný start do nového roku.

Rozdělení dětí do tříd vyvěsíme ráno do vitríny u branky a na dveře tříd. Co potřebují děti do školky najdete na webu školky v záložce Pro rodiče.

 

 

Dětem i rodičům přejeme 

Ve fotbalovém turnaji mezi mateřskými školami vybojovali chlapci z naší školky 1. místo. Blahopřejeme

Obrázek

Milí rodiče,

prosíme Vás o spolupráci při realizování barevných dnů podle témat, o kterých si budeme s dětmi vyprávět.

Připravte dětem na sebe určenou barvu triček. Děkujeme 🙂

Út a St (19.4. a 20.4.) – trička bílá – ovzduší

Čt a Pá ( 21.4. a 22.4.) – trička žlutá – slunce

Po a Út ( 25.4. a 26.4.) – trička zelená – příroda

St a Čt (27.4. a 28.4.) – trička modrá – voda

Pá ( 29.4.) – trička červená – odpady

Závěr: 28. dubna – čtvrtek – plnění úkolů u předem připravených stanovišť.

Motto : Příroda je vše, co nemůžeme koupit nebo udělat!

Dne 28.4. bude v mateřské škole Den otevřených dveří. V době 9:30 – 11:15 a 15:00 – 16:00 si mohou rodiče se svým dítětem prohlédnou prostory školky a získat bližší informace. Těšíme se na vás.

Děti, které byly ve školce v pondělí 24.1. 2022, přišly do kontaktu s osobou pozitivní na Covid 19. Z tohoto důvodu jsou tyto děti v karanténě do soboty 29.1.2022. KHC Vás bude kontaktovat. Zpráva je zaslaná i na Lyfle.

Klidné vánoční svátky

a mnoho zdraví a spokojenosti v novém roce 2022

přeje dětem i rodičům kolektiv MŠ

  1. TŘ. SLUNEČNICE: 415,2 KG (za 9 dětí)
  2. TŘ. KOPRETINY: 395,6 KG (za 10 dětí)
  3. TŘ. ZVONKY: 393,1 KG (za 11 dětí)
  4. TŘ. PAMPELIŠKY: 158  KG (za 3 děti)

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. 🙂

 

Provoz bude od 6.30 ve všech třídách, další dny podle provozu tříd.

Pampelišky od 6:30, Kopretiny od 7:00, Zvonky od 7:30, Slunečnice od 7:30.

V 8:15 se každý den vstupní dveře do tříd uzamykají. Pozdější příchody je nutné nahlásit předem.

Rozdělení dětí do tříd najdete 1.9. na dveřích tříd a na vývěsní tabuli u branky.

Těšíme se na děti i na Vás rodiče a společnými silami se budeme snažit zajistit zdraví a bezpečnost všech. Věnujte prosím, pozornost hygienicko epidemiologickým opatřením platným od 1.9.2021

Vážení rodiče, v záložce Covid – 19 Vás informujeme o vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců, ale také dětí, které nastoupí do naší školky a jejich zákonných zástupců, ze zahraničí.

ŠKOLNÉ: číslo účtu 000019 – 2000828309 / 0800

Celodenní a polodenní pobyt:  959,- Kč / měsíc (neplatí děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a děti s OŠD)

 

STRAVNÉ: číslo účtu 2000828309 / 0800     

Celodenní pobyt:  20 dnů   840,- Kč  / 1 den 42,- Kč /

Vážení rodiče,

platby  musí být uhrazené na účet MŠ vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Vzhledem ke změně způsobu placení, uhraďte platby ještě v měsíci srpnu, pokud nestihnete, je nutné v září uhradit platby za měsíc září i říjen 2021.

STRAVNÉ

září – 840,-Kč
říjen – 840,-Kč
září + říjen = 1680,-Kč

ŠKOLNÉ

září – 959,-Kč
říjen – 959,-Kč
září + říjen = 1918,-Kč

POZOR- každá platba má svůj účet.

Jelikož ještě nemáte variabilní symboly, napište prosím DO POZNÁMKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ VAŠEHO DÍTĚTE !

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí zde

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v úterý 15. června 2021 v 16:00.

Od 18.6.-do 25.6. jedou přihlášené děti ze tříd Slunečnice a Zvonky na ozdravný pobyt do Albrechtic v Jizerských horách.

Do 2. 6. uhraďte ve své třídě zálohu 2 000,-Kč. Potřebné informace a formuláře dostanete ve své třídě. Doplatek 1 600,- Kč uhraďte 8. -9.6. Děkujeme.