přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Vejvanovského
MŠ Vejvanovského

Změna termínu sběru!!! 2. a 3. listopadu bude soutěž mezi třídami ve sběru papíru. K rampě bude přistaven kontejner. Bližší informace na nástěnce v šatně.

Provoz bude od 6.30 ve všech třídách, další dny podle provozu tříd.

Pampelišky od 6:30, Kopretiny od 7:00, Zvonky od 7:30, Slunečnice od 7:30.

V 8:15 se každý den vstupní dveře do tříd uzamykají. Pozdější příchody je nutné nahlásit předem.

Rozdělení dětí do tříd najdete 1.9. na dveřích tříd a na vývěsní tabuli u branky.

Těšíme se na děti i na Vás rodiče a společnými silami se budeme snažit zajistit zdraví a bezpečnost všech. Věnujte prosím, pozornost hygienicko epidemiologickým opatřením platným od 1.9.2021

Vážení rodiče, v záložce Covid – 19 Vás informujeme o vydání ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců, ale také dětí, které nastoupí do naší školky a jejich zákonných zástupců, ze zahraničí.

ŠKOLNÉ: číslo účtu 000019 – 2000828309 / 0800

Celodenní a polodenní pobyt:  959,- Kč / měsíc (neplatí děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a děti s OŠD)

 

STRAVNÉ: číslo účtu 2000828309 / 0800     

Celodenní pobyt:  20 dnů   840,- Kč  / 1 den 42,- Kč /

Vážení rodiče,

platby  musí být uhrazené na účet MŠ vždy do 25. dne předchozího měsíce.

Vzhledem ke změně způsobu placení, uhraďte platby ještě v měsíci srpnu, pokud nestihnete, je nutné v září uhradit platby za měsíc září i říjen 2021.

STRAVNÉ

září – 840,-Kč
říjen – 840,-Kč
září + říjen = 1680,-Kč

ŠKOLNÉ

září – 959,-Kč
říjen – 959,-Kč
září + říjen = 1918,-Kč

POZOR- každá platba má svůj účet.

Jelikož ještě nemáte variabilní symboly, napište prosím DO POZNÁMKY JMÉNO A PŘÍJMENÍ VAŠEHO DÍTĚTE !

 

 

 

 

Seznam přijatých dětí zde

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná v úterý 15. června 2021 v 16:00.

Od 18.6.-do 25.6. jedou přihlášené děti ze tříd Slunečnice a Zvonky na ozdravný pobyt do Albrechtic v Jizerských horách.

Do 2. 6. uhraďte ve své třídě zálohu 2 000,-Kč. Potřebné informace a formuláře dostanete ve své třídě. Doplatek 1 600,- Kč uhraďte 8. -9.6. Děkujeme.

V týdnu od 19. do 23.4. si s dětmi připomeneme svátek Den Země. Prosíme rodiče o spolupráci. Připravte dětem barevná trička podle dnů. Děkujeme za spolupráci.

Pondělí-bílé tričko, úterý-žluté tričko, středa-zelené tričko, čtvrtek-modré tričko, pátek-červené tričko

Vážení rodiče,
v pondělí 12.4.2021 znovu otevíráme mateřskou školu pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

V rámci zajištění maximálního bezpečného provozu bude škola otevřena za přísných hygienicko-organizačních opatření.

Pravidla, za kterých bude provoz fungovat a která musí všichni zúčastnění dodržovat, Vám byla zaslána na Lyfle, ke stažení i v záložce Covid-19

V rámci zachování neměnných skupin dětí bude provoz ve třídách probíhat od 7.00 – 16:30.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO – SAMOTESTOVÁNÍ – test LEPU

 

Žádáme rodiče, aby nahlásili závazně ve své třídě do 12.2. docházku svého dítěte do mateřské školy během jarních prázdnin, které jsou v době od 22.2. do 26.2. Děkujeme

Potvrzeni zařízeni péče o děti předškolniho věku za rok 2020

Částky k uplatnění slevy za rok 2020

Informace pro rodiče: formulář musí být elektronicky vyplněný, po vytisknutí ho doneste do školky k potvrzení. Potřebné částky k vyplnění jsou na nástěnce v šatně, v aplikaci LYFLE, popř. se domluvte s paní učitelkami.

Správně vyplněný formulář budeme potvrzovat do 26. února 2021.

Milí rodiče a děti,

přejeme Vám krásné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.

Provoz mateřské školy v novém roce začíná 4.1.2021.

Vážení rodiče, velice mě to mrzí, ale musím Vám oznámit, že třídě Zvonky a Slunečnice byla nařízena HS Praha od 25.11. 2020 do 29.11. karanténa pro děti, které byly přítomné ve školce 19.11.

Bc. D.Balcarová (ředitelka školy)

Ve středu 25.11. budou třídy dezinfikovány.

 

MILÍ RODIČE, BLÍŽÍ SE VÁNOCE

NABÍZÍME VÁM MOŽNOST OBJEDNAT SI U FLORISTKY VÁNOČNÍ SVÍCEN. CENA SVÍCNU JE 120,- NEBO VÁNOČNÍ VĚNEC NA STŮL. CENA JE 200,- Kč. VYBERTE SI BARVU OZDOBENÍ SVÍCNU  I VÁNOČNÍHO VĚNCE:

  • BÍLÁ
  • ČERVENÁ
  • ORANŽOVÁ
  • FIALOVÁ
  • STŘÍBRNÁ
  • ZLATÁ
  • MĚDĚNÁ
  • RŮŽOVÁ

ZÁJEM NAHLASTE  DO PÁTKU 11.12. PŘESNOU ČÁSTKU ZAPLAŤTE U PANÍ UČITELEK NA TŘÍDĚ.

Oznámení

             Ředitelka mateřské školy oznamuje, že na základě § 3, odst. 1, 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušení provozu MŠ v době od 23. prosince 2020 do 31. prosince 2020.

V tomto období je mateřská škola uzavřena.

Mateřská škola je naposledy otevřena 22. prosince 2020.

V roce 2021 začíná škola provoz dne 4. ledna.

V Praze dne 22.10.2020

Bc .Dita Balcarová

ředitelka mateřské škol

Rodiče,

v mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické kamery Plusoptix. Po absolvování vyšetření budou výsledky do 14 dnů zaslány do školky a předány rodičům. Více informací na letáčku v šatnách dětí. Zájem o vyšetření nahlaste ve své třídě do 6.11. Poplatek za vyšetření je 150,- Kč.

 

 

Všichni jsme si užili příjemné odpoledne na naší zahradě. Děti si zatancovaly, pochutnaly si na cukrové vatě a vyfotily se s maskotem. Děkujeme všem za účast.