Organizace dne

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě. Dodrženy musí být intervaly mezi jídly, pitný režim a potřeba odpočinku. 

 

6:30 -  8:15   Scházení dětí, spontánní aktivity, individuální a skupinové aktivity

8:15 -  9:00   Ranní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina

9:00 - 10:00  Dopolední integrovaná činnost ve skupinkách podle vzdělávacího programu

10:00 -12:00 Pobyt venku (důvodem pro zrušení jsou mráz pod -10°C, prudký déšť, vichřice, inverze)

12:00 -12:30 Hygiena, oběd

12:30 -13:00 Příprava na odpočinek, poslech pohádky

13:00 -14:30 Odpočinek

14:30 -15:00 Tělovýchovná chvilka, hygiena, odpolední svačina

15:00 -17:00 Hry podle volby dětí  /podle ročního období ve třídě nebo na zahradě/