Pravidla provoz září 21

informace-pro-školy-a-školská-zařízení-při návratu z ciziny


Pravidla k provozu 12.4.2021

Informace pro školy a školská zařízení – roušky – 24.2.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.1.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.2020

Opatření PES pro oblast školství 18.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.

https://spoludoma.cz/

Informace pro školy a školská zařízení 30.10.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020

Nařízení HS hl m. Prahy 1.10. 2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.9.2020
Hygienicko – organizační pravidla

 1. Výuka probíhá za příznivých klimatických podmínek na školní zahradě.
 2. Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách školy roušky nosit nemusí.
 3. V dětských šatnách musí mít rodiče zakrytá ústa i nos (září – návraty z dovolených).
 4. Při kontaktu pracovníka školy a zákonného zástupce musí mít každý z účastníků roušku.
 5. Při vstupu do budovy musí proběhnout u všech příchozích desinfekce rukou, dítě se vždy převlékne do čistého oblečení. Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce (starší děti samostatně, novým dětem z počátku pomohou rodiče).
 6. Všechny děti musí mít v šatně v sáčku čistou nepoužitou roušku.
 7. Rodiče se v dětských šatnách a v areálu školy zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou!
 8. Rodiče nevstupují z dětských šaten do umýváren dětí a do tříd !!!!
 9. Do třídy je zakázáno nosit hračky a plyšáky !!!
 10. Stravování v mateřské školy bude v běžném režimu.
 11. Nadstandardní aktivity školy budou probíhat za zvýšených hygienických podmínek.
 12. Do MŠ nebude přijato dítě, které bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená únava, střevní nebo žaludeční potíže, zvýšená teplota, vyrážka apod. ….). Bude probíhat namátkové měření teploty.
  V případě, že se projeví příznaky infekčního onemocnění během dne, je okamžitě informován zákonný zástupce, který je povinen bezodkladně dítě vyzvednout z MŠ.
  V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze na základě lékařského potvrzení. (Potvrzení si prosím, zajistěte včas).
 13. Za normální tělesnou teplotu je hodnota do 37 °C.
 14. Dočasně je z hygienických důvodů zrušené čištění zubů po obědě.
 15. Provozní zaměstnanci byli informováni a poučeni o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 16. Pokud bude dítě vykazovat během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak budou umístěné do jiné místnosti nebo bude změněná výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

(V případě potvrzení onemocnění COVID 19 – bude hygienickou stanicí nařízená karanténa všem účastníkům vzdělávání i jejich rodinným příslušníkům).

 1. Sledujeme hygienická a protiepidemiologická opatření na tzv. semaforu.

PRAVIDLA JSOU VŠICHNI POVINNI DODRŽOVAT.

Bc. Dita Balcarová
ředitelka)