INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Podrobné informace k zápisu na odkaze:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Od 2.5.2024 bude možné vygenerovat přihlášku.

Přihlášky do mateřské školy je možné doručit:

 • do datové schránky školy  4bcw9fs
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu msvejvanovskeho@email.cz
 • poštou na adresu: Mateřská škola, Vejvanovského 1610, Praha 4, 149 00
 • osobně v kanceláři ředitelky školy ve dnech  13.5.2024  –      12,30h – 16,30hod.  
                                                                              14.5.2024 –         8,00h – 12,00hod.
 • – správně vyplněnou přihlášku dítěte
 • – vyplněný evidenční list, potvrzený lékařem (doložení řádného očkování)
 • – kopie rodného listu dítěte
 • – doklad o trvalém pobytu na MČ Praha 11 – pokud se liší od trvalého pobytu rodiče

Neúplně či chybně vyplněná přihláška a nebo dříve zaslaná přihláška než v termínu od 2. 5. – 16. 5. 2024, je důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení.

Den otevřených dveří proběhne dne 25.4. 2024 od 10h- 11,30h a 15h – 16,15h.

 

 Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol

 1.  Trvalý pobyt dítěte (či jinak doložené)
 1. a) místo trvalého pobytu dítěte v příslušném školském obvodu mateřské školy:100 bodů
 2. b) místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod mateřské školy:0 bodů
 1.  Věková skupina
 1. a) pětiletí předškoláci, šestiletí a starší s odkladem školní docházky:40 bodů
 2. b) čtyřletí:30 bodů
 3. c) tříletí:20 bodů
 4. d) dvouletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 01.09.2024 do 31.12.2024:10 bodů
 5. e) ostatní dvouletí:0 bodů
 1.  Den věku dítěte v roce
 1. a) za každý den v roce (365 dní) věku dítěte dosažený k 31.08.2024: 0,02 bod

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského zákona s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.08.2024 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Nárokové přijetí dítěte s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které před začátkem školního roku (tj. do 31.08.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Dvouleté dítě s prokazatelně doloženým pobytem v MČ Praha 11, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2024, seřazené podle data narozeni od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem. 

 

V Praze dne 20.3.2024                                                         Bc.Dita Balcarová
ředitelka školy