INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Podrobné informace k zápisu na odkaze:

https://zapisdoms-praha11.praha.eu

Od 2.5.2023 bude možné vygenerovat přihlášku.

Přihlášky do mateřské školy je možné doručit:

  • do datové schránky školy  4bcw9fs
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu msvejvanovskeho@email.cz
  • poštou na adresu: Mateřská škola, Vejvanovského 1610, Praha 4, 149 00
  • osobně v kanceláři ředitelky školy ve dnech   9.5.2023  –  12,30 – 16,30
                                                                               10.5.2023 –       9,00 – 12,00

Požadované řádně vyplněné dokumenty: 

  • – správně vyplněnou přihlášku dítěte
  • – vyplněný evidenční list, potvrzený lékařem (doložení řádného očkování)
  • – kopie rodného listu dítěte
  • – doklad o trvalém pobytu na MČ Praha 11 – pokud se liší od trvalého pobytu rodiče

Neúplně či chybně vyplněná přihláška a nebo dříve zaslaná přihláška než v termínu od 2. 5. – 16. 5. 2023, je důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení.

Den otevřených dveří proběhne dne 27.4. od 10,00- 11,15h
15,00 – 16,00h